ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

ยินดีต้อนรับสู่ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุ
ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563


*** ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 *** คลิกที่นี่ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคลิกที่นี่

ดาวโหลดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่